0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 další příběhy
v destinaci

© sius

Hradecko

Jako sedláci u Chlumce

Jako sedláci u Chlumce

Přestože selskou rebelii z roku 1775 připomíná při silnici z Chlumce nad Cidlinou do Nového Města socha hrdého vzbouřence, mnohem víc zůstala symbolem něčeho, co se prostě nepovedlo.

Osmnácté století. Čas košatého baroka, kdy i v Chlumci vyrostl podle plánů Jana Blažeje Santiniho skvostný zámek Karlova Koruna. Dole ve vsích ovšem bylo krušněji. Robota, původně stanovená na maximálně tři dny v týdnu, velmi přitvrdila a mezi poddanými, vysílenými stoupajícími povinnostmi a nelidskými požadavky vrchnosti, to vřelo. Naděje vkládali do mateřsky kypré Marie Terezie, Vídeň zahrnovali peticemi, a když se nic nedělo, začalo se šuškat: císařovna nevolnictví včetně roboty zrušila, ale panstvo to tají. A tak pnutí na přelomu zimy a jara 1775 na mnoha místech vyústilo v otevřenou rebelii.

Na Hradecku se v březnu vzbouřenci, ozbrojení holemi a kosami, hnuli krajem a cestou pustošili, co se dalo: vrchnostenská sídla i kanceláře, fary, kostely. Divíte se? Ve svém zoufalství jen hledali oběť. Část rebelů dorazila do Prahy, kde je vojsko rozprášilo, ale jeden z houfů se cestou odpojil a 24. března přitáhl k Chlumci nad Cidlinou. Cílem byl zámek Karlova Koruna rodu Kinských, který hodlali taky zničit.

Tehdejší tragické události chlumecký zámek Karlova Koruna naštěstí přežil bez úhony. V zimních měsících si sice užívá klid zavřených dveří, ale nádherný park kolem něj je přístupný po celý rok. | © sius

Tehdejší tragické události chlumecký zámek Karlova Koruna naštěstí přežil bez úhony. V zimních měsících si sice užívá klid zavřených dveří, ale nádherný park kolem něj je přístupný po celý rok. | © sius

A pokud budete za tiché procházky míjet pozoruhodné tvary Santiniho díla, skrývající stejně pozoruhodné interiéry, jistě pochopíte, proč je Karlova Koruna jedním z nejoblíbenějších zámků, kde se pořádají svatby. | © sius

A pokud budete za tiché procházky míjet pozoruhodné tvary Santiniho díla, skrývající stejně pozoruhodné interiéry, jistě pochopíte, proč je Karlova Koruna jedním z nejoblíbenějších zámků, kde se pořádají svatby. | © sius

Už první střet s přivolaným vojskem dopadl pro vzbouřence špatně, při útěku před ním byli dva rebelové zabiti, dva se utopili v dnes už neexistujícím rybníku a více jak sedm desítek jich bylo zajato. Další den se ovšem početný zástup u zámecké brány objevil znovu, a to dokonce údajně s absurdním dotazem na velitele vojáků, zda jim dovolí zámek vyplenit. Ten pohrozil vypuštěním psů, a tak rebelové vyklidili pole, ale následujícího rána dorazili zase, rozhodnutí na zámek zaútočit. Tentokrát už to ale dopadlo krvavěji: zabiti byli dva vojáci a pět rebelů, další tři se utopili a zajato bylo 211 povstalců. Traduje se, že jim vojáci uřezali knoflíky od kalhot, aby si je na cestě do vězení museli rukama přidržovat a nedělali problémy. Se zajatci se vrchnost vypořádala tvrdě: sedm vůdců skončilo na šibenici, ostatní dostali karabáčem nebo museli na nucené práce.

Těžko říct, proč se právě chlumeckému debaklu dostalo tolik pozornosti, že vstoupil mezi lidová rčení, protože rozhodně nebyl tou nejdramatičtější kapitolou celého povstání. Ale i on přispěl k tomu, že v srpnu 1775 císařovna robotní povinnosti skutečně zmírnila a šest let nato její syn Josef II. poddanství zrušil. | © sius

Těžko říct, proč se právě chlumeckému debaklu dostalo tolik pozornosti, že vstoupil mezi lidová rčení, protože rozhodně nebyl tou nejdramatičtější kapitolou celého povstání. Ale i on přispěl k tomu, že v srpnu 1775 císařovna robotní povinnosti skutečně zmírnila a šest let nato její syn Josef II. poddanství zrušil. | © sius

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím