0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 další příběhy
v destinaci

Telč © Libor Sváček, archiv CzechTourism

Vysočina

Stříbrný kraj a perly UNESCO

Stříbrný kraj a perly UNESCO

Hornatý kraj Vysočiny, jehož srdcem je královské horní město Jihlava, se rozprostírá po obou stranách staré česko-moravské zemské hranice. Stříbronosná Jihlava patřila ke klenotům zemí Koruny české, stejně jako zdejší města, hrady a kláštery, vzkvétající právě v karlovských časech.

Vysočinu, rozprostřenou na území historických Čech a Moravy, můžeme právem nazvat stříbrným krajem. Její metropole, starobylá královská Jihlava, byla po několik staletí centrem těžby stříbrné rudy, na níž se zakládala moc a sláva zdejších měšťanů. Těm císař Karel IV. daroval všechny okolní stříbrné doly na Moravě a zdejší horní soud povýšil na vrchní pro veškerá horní města v českých zemích. Do malebných uliček vstoupíme Bránou Matky Boží, abychom obdivovali zbytky středověkého opevnění a honosné měšťanské domy. Do karlovských časů se můžete vrátit prohlídkou gotických kostelů sv. Jakuba a Povýšení sv. Kříže, mysteriózním zážitkem je návštěva rozsáhlých „jihlavských katakomb“, které vznikaly již od 14. století. Na slavné stříbrné časy upomíná též každé dva roky Jihlavský havířský průvod.

Dnes poklidnou atmosférou dýchající hornatý kraj skrývá na svém území hned několik unikátních památek. Bezmála devět století starý premonstrátský klášter v Želivě sice za panování císaře Karla IV. roku 1375 vyhořel, přesto si uchoval svou nejen gotickou krásu. Dodnes existující řeholní komunita tu například pořádá originální festival duchovní hudby „Musica Figurata“ a navíc provozuje i vlastní klášterní pivovar.

Na Vysočině můžete navštívit tři zcela unikátní lokality, které jsou na seznamu UNESCO. Telč zmiňuje velký císař Karel IV. ve své latinské autobiografii, později byla dokonce dobyta jeho vojsky. Dnes si zde můžete prohlédnout skvostný renesanční zámek a měšťanské domy, a z karlovských časů například gotickou věž kostela sv. Ducha.

Lákavým cílem je rovněž Třebíč, v roce 1335 povýšená Karlem IV., tehdy markrabětem moravským, na město. Z této doby pocházejí i první zmínky o zdejší židovské komunitě. Nechte se okouzlit unikátní románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa a toulejte se starou židovskou čtvrtí, například po naučné stezce „Po stopách opatů a rabínů“.

Úchvatný interiér Baziliky sv. Prokopa | © Libor Sváček, archiv CzechTourism

Úchvatný interiér Baziliky sv. Prokopa | © Libor Sváček, archiv CzechTourism

Poslední perlou v trojlístku UNESCO je Žďár nad Sázavou, mystické místo nad řekou v samotném srdci Českomoravské vrchoviny. Zdejší cisterciácký klášter se těšil značné pozornosti českých panovníků a Karel IV. v tom nebyl výjimkou. Do středověku se můžete vrátit pod gotickou klenbou farního kostela sv. Prokopa. Vynechat ovšem nelze ani zdejší hlavní památku UNESCO – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého v atypickém stylu barokní gotiky od výjimečného architekta Santiniho-Aichela. Žďár nad Sázavou, jako jedno ze třinácti moravských měst, hostí také exkluzivní hudební festival „Concentus Moraviae“.

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím