0 1 2 3 4 5 6 7 8 další příběhy
v destinaci

Štramberk © ThinkStockPhotos

Ostravsko

Zapomenuté Slezsko

Zapomenuté Slezsko

Historické Slezsko, jehož menší část je dosud součástí Česka, patřilo k perlám České koruny. S karlovskými časy je spjato město Opava, které roku 1362 navštívil i sám císař Karel IV. Staré rezidenční město tak velkolepě hostilo významného panovníka, který tu mimo jiné vydal i nová privilegia pro Ostravu.

Slezsko je třetí a současně nejmenší historickou zemí tvořící dnešní Českou republiku – větší částí spadá do sousedního Polska. Tento dynamický postindustriální region je dnes důležitým centrem kulturních inovací. Přesto i zde nalezneme dávné stopy velkého římského císaře a českého krále Karla IV. Ten roku 1362 navštívil vévodské město Opavu a mimo jiné tu vydal nejstarší privilegium pro Ostravu, která je dnes hlavním správním centrem regionu. Němým a monumentálním svědkem této císařské návštěvy byla i gotická katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Exkluzivním dokladem gotické architektury je ovšem tajuplná kaple sv. Kříže z konce 14. století, inspirovaná pražským chrámem sv. Karla Velikého, kterou založil samotný Karel IV. Toulání se opavskými uličkami vás přivede i k různým gastronomickým objevům tohoto starobylého vévodského města. A pokud vás omrzí středověk, můžete se povyrazit na některé z městských akcí, jako je například avantgardní umělecký festival „Další břehy“.

Pohled na Štramberk © Ladislav Renner, archiv CzechTourism

Pohled na Štramberk © Ladislav Renner, archiv CzechTourism

V českém Slezsku jsou ještě dvě lokality spojené s obdobím vlády císaře Karla IV. Jižně od Opavy nalezneme Hukvaldy, které proslavil světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček. V roce 1359 daroval Karel IV. hrad Hukvaldy s okolním panstvím olomouckým biskupům a monumentální zříceninu zdejšího gotického hradu můžete obdivovat dodnes. V jeho zdech prý stále straší víly a čerti a na odvážného nálezce zde čeká zlatý poklad, jak vypráví četné pověsti. Přilákat vás sem může též mezinárodní hudební festival „Janáčkovy Hukvaldy“, jehož koncerty se konají i na hradních prostranstvích. V sousedství pak navštivte malebné město Štramberk, založené v polovině 14. století markrabětem Janem Jindřichem, bratrem Karla IV. Sám císař byl ještě jako moravský markrabě majitelem hradu ve Štramberku, jehož gotická věž pamatuje slavné karlovské časy. V křivolakých uličkách města můžete hledat zbytky středověkého opevnění a cestou se posilnit místní perníkářskou specialitou zvanou „Štramberské uši“.

Socha lišky na Hukvaldech © ThinkstockPhotos

Socha lišky na Hukvaldech © ThinkstockPhotos

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím