0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 další příběhy
v destinaci

© Ing. Lubomír Čech, archiv CzechTourism

Západočeské lázně

Silou víry proti nepřízni osudu

Silou víry proti nepřízni osudu

Nebýt premonstrátů z Teplé, možná by dnes neexistovaly ani Mariánské Lázně. Byl to totiž místní opat Karel Kašpar Reitenberger, který prosadil vybudování lázní i přes odpor klášterních bratří a za cenu vyhoštění do exilu v Tyrolích. Pozornost ale klášter zaslouží i díky svému zakladateli Hroznatovi a velkolepé knihovně, která patří k nejvýznamnějším v celé zemi.

Jeden z nejvýznamnějších českých klášterů založil roku 1193 český velmož Hroznata jako ústupek za to, aby se nemusel účastnit křížové výpravy. Podle legendy daroval na stavbu všechen svůj majetek a z pražského Strahova přivedl dvanáct řeholníků, aby se společně pustili do stavby kostela. O několik let později sám zakladatel vstoupil mezi mnichy a spravoval klášterní majetek. Traduje se, že pracovníky vyplácel velmi nezvyklým způsobem. Venku pod okno postavil mísu naplněnou penězi, ze které si každý bez kontroly mohl vzít svou odměnu. Nikdo toho údajně nezneužíval a zbytek peněz tak vždy mohl Hroznata rozdat chudým. Mísa se dochovala. Její originál bohužel neuvidíte, ale v klášteře vám ukážou její 3D digitální model. Hroznatovi se nakonec jeho funkce stala osudnou. Jednou jej při pracovní cestě přepadli lupiči. Za jeho propuštění požadovali od kláštera výkupné, které však Hroznata odmítl, protože nechtěl klášter ekonomicky zruinovat. Nakonec tedy v zajetí zemřel a byl uctíván jako mučedník, na konci 19. století se dokonce dočkal blahořečení.

Nejzajímavějším místem celého kláštera je jeho knihovna, která čítá přes sto tisíc svazků a patří k nejstarším a nejvýznamnějším knihovnám České republiky. Obsahuje i řadu velmi vzácných rukopisů, středověké kodexy, prvotisky i četné odborné knihy v různých jazycích. Návštěva knihovny je součástí prohlídkového okruhu pro veřejnost. | Infocentrum města Karlovy Vary, © 2 M STUDIO, s. r. o.

Nejzajímavějším místem celého kláštera je jeho knihovna, která čítá přes sto tisíc svazků a patří k nejstarším a nejvýznamnějším knihovnám České republiky. Obsahuje i řadu velmi vzácných rukopisů, středověké kodexy, prvotisky i četné odborné knihy v různých jazycích. Návštěva knihovny je součástí prohlídkového okruhu pro veřejnost. | Infocentrum města Karlovy Vary, © 2 M STUDIO, s. r. o.

V průběhu dlouhé historie kláštera se střídala období rozkvětu i útlumu. Klášter byl mnohokrát vypleněn, několikrát vyhořel a několikrát měl být dokonce zrušen. Velkých změn se dočkal zejména na přelomu 17. a 18. století, kdy jej rozšířil a přestavěl jeden z nejvýznamnějších českých barokních architektů Kryštof Dientzenhofer. Na přelomu 19. a 20. století pak byla zbudována nová knihovna a muzeum s parkem. Pohnuté časy začaly opět s nástupem druhé světové války, kdy areál sloužil částečně jako zajatecký tábor a částečně jako porodnice dobrovolných matek pro Hitlerovu armádu. Po válce se některých řádových bratří dotkl odsun německých obyvatel z území Čech, ostatní byli po převzetí moci komunistickou stranou roku 1950 uvězněni. Klášter pak československá armáda využívala jako kasárna. Mniši se tak do Teplé mohli vrátit až po společenských změnách roku 1989 a dodnes se snaží o rekonstrukci zanedbaných a poničených budov.

Klášter je výchozím, nebo konečným bodem značené cyklotrasy č. 306 dlouhé 62 km, která vede do Hradišťan na Plzeňsku. Trasa je dobře značená a zavede vás na další historicky zajímavá místa, jako jsou Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Stříbro nebo klášter Kladruby. | © Jan Borecký, Dreamstime

Klášter je výchozím, nebo konečným bodem značené cyklotrasy č. 306 dlouhé 62 km, která vede do Hradišťan na Plzeňsku. Trasa je dobře značená a zavede vás na další historicky zajímavá místa, jako jsou Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Stříbro nebo klášter Kladruby. | © Jan Borecký, Dreamstime

Zobrazit detail

Zavřít

Interakce s mapou Zavřít mapu

Integrovaný operační program Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím